Monday, 6 May 2013

Ketika Al-Qur’an menjawab

Kenapa aku tidak mendapatkan yang aku idam-idamkan?
- ....boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah : 216)

Kenapa aku di uji?
- “ Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan : “ Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? (Al-Ankabut :2)
- “ Dan sesungguhnya Kami telah Menguji orang- orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang – orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.   ( Al – Ankabut :3)

Kenapa aku di beri ujian seberat ini?
- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.. (Al-Baqarah : 286)

Aku frustasi?
- Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah ( pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang paling tinggi (derajatnya) , jika kamu orang – orang yang beriman. (Ali Imraan :139)


Aku tak dapat bertahan, aku tak sanggup?
- ....dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Yusuf : 87)

Bagaimana menghadapi ujian seberat ini?
- Hai orang –orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. (Ali Imraan :200)
- Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ . (Al-Baqarah : 45)

Bagaimana hati ini menjadi tenang?
- ”orang – orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. (Ar Ra’d :28)

Kepada siapa aku berharap?
- Cukuplah Allah bagiku, tidak ada tuhan selain-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. (At-Taubah :129)

Apa benar Allah bersamaku dan Apakah Allah akan mengurangi kesulitanku?
- Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada (Al Hadid:4)
- Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran. (Al-Baqarah :186)
- Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya dan yang menghilangkan kesusahan. (QS. An-Naml :62)


Apa yang kudapat dari semua ujian ini?
- Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka... (QS.At Taubah:111)
Comments
0 Comments

No comments: